Bewonderkind kinder- en tienercoaching Roosendaal 
 

Werkwijze

Kennismakingsgesprek
Een vrijblijvend en kosteloos telefonisch gesprek van maximaal een 30 minuten.
Tijdens dit gesprek met de ouder(s) proberen we samen duidelijk te krijgen welke hulp nodig is.
Als er van beide kanten een klik is, kunnen we samen het begeleidingstraject ingaan.

Intakegesprek
Voorgaande aan het intakegesprek krijgt u per mail een intakeformulier toegestuurd.
Het gesprek kan alleen met de ouder(s) zijn, of met het kind (gedeeltelijk) erbij.
Dit spreken we tijdens de telefonische kennismaking af.
Het intakegesprek duurt 30 minuten tot maximaal 1 uur.
Tijdens het intakegesprek bespreken we de vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen van de ouder(s).
We formuleren samen een concrete hulpvraag en spreken af hoe je een korte terugkoppeling krijgt van de sessies.

Coaching sessies
Hierna volgen de sessies met het kind. Een sessie duurt 60 minuten en na elke sessie neem ik even de tijd voor een korte terugkoppeling naar ouders. Om een coachingstraject te laten slagen, is het belangrijk dat de ouder(s) en de omgeving het kind ondersteunen. Desgewenst kan Bewonderkind contact opnemen met de school. 

Tussenevaluatie en eindevaluatie
Na 4 of 5 sessies hebben we een tussenevaluatie. Klopt de hulpvraag nog of moet er iets in worden aangepast?
Als afronding van het coachingstraject volgt de eindevaluatie. Tijdens dit eindgesprek wordt besproken welke positieve veranderingen er plaats hebben gevonden en hoe dit in stand gehouden kan worden.

 

 


 

  

E-mailen
Bellen
LinkedIn